[print]

REFERENCES

TECHNICAL SUPERVISOR

Name of the project Client Capital
expenditure
Pražská protipovodňová opatření Magistrát hl. m. Prahy 3 246 mio. CZK

Předmětem zakázky je inženýrská činnost na přípravu a realizaci projektu .Projekt představuje protipovodňová opatření na ochranu hlavního města Prahy, která zabezpečují ochranu obyvatel i majetku před povodněmi na Vltavě a Berounce na celém území města. Projekt je rozdělen podle chráněných území na 8 etap - Staré město a Josefov; Malá strana a Kampa; Libeň a Karlín; Holešovice a Stromovka; Výtoň, Podolí a Smíchov; Zbraslav a Radotín; Troja; Modřany.

Jednotlivé etapy zahrnují výstavbu kotvení pro mobilní hrazení, mobilní hrazení, pevná hrazení i trvale zabudovaná opatření, které zabraňují vniknutí povodňové vody do města a kanalizační sítě.

Akce byla oceněna Vodohospodářskou stavbou roku 2005 a 2010.

List of services provided : 
Project management | 
Engineering | 
Technical supervisor | 
Work safety coordinator | 
Legal services
Kolín - průmyslová zóna Ovčáry Město Kolín 2 400 mio. CZK

Předmětem zakázky je inženýrská činnost na projektu. Projekt zahrnoval soubor staveb města Kolín na výstavbu infrastruktury pro Průmyslovou zónu Kolín – Ovčáry, včetně jejich časové koordinace s výstavbou areálu TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile).

 

 

 

 

Stavba zahrnovala zejména:

  • Terénní úpravy o rozloze 160 ha
  • Průmyslová ČOV s kapacitou 4 380 m3/den
  • Kanalizace v délce 2,5 km
  • Retenční nádrž o kapacitě 70 000 m3
  • Plynovod v délce 6 km
  • Telekomunikační vedení
  • vedení 110kV včetně rozvodny 110kV/22kV
List of services provided : 
Project management | 
Engineering | 
Technical supervisor | 
Consultancy
ÚOCHB - Rekonstrukce budov a dostavba areálu ÚOCHB AV ČR 2 100 mio. CZK

Předmětem projektu byla rekonstrukce budov ÚOCHB a výstavbua nové budovy, propojené s historickou budovou ÚOCHB. Rekonstrukce a dostavba areálu probíhala při zachování funkčnosti jednotlivých pracovišť, umístěných ve stávajícím areálu, po celou dobu realizace projektu. Proto rekonstrukce a dostavba areálu probíhala etapovitě. S VRV a.s. byla uzavřena Mandátní smlouva na zajištění výkonu funkce projektového manažera pro následující realizační fáze: a) v předrealizační fázi (zpracování manuálu projektu a systémových dokumentů pro řízení projektu) b) v realizační fázi - organizace, řízení a kontrola stavebního procesu c) v ve fázi přejímek - zavedení systému, kontrola, organizace přejímek a pomoc při kolaudačním řízení d)činnosti po předání stavby Lhůta výstavby 3,5 roku.

List of services provided : 
Project management | 
Technical supervisor
Stoková síť města Brna Magistrát města Brna 1 772 mio. CZK

Předmětem zakázky je provádění funkce inženýra - supervisora podle pravidel FIDIC Red Book na projektu, který je financovaný z fondů EU v rámci programu ISPA.  Předmět zakázky zahrnuje vedení projektu, technický dozor po dobu výstavby a v průběhu záruční doby díla.

Akce byla oceněna Vodohospodářskou stavbou roku 2006.

List of services provided : 
Technical supervisor
Rekonstrukce a dostavba Kanalizace v Brně Statutární město Brno 1 693 mio. CZK

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., jako vedoucí člen Sdružení VRV-API-MMD zajišťoval výkon funkce správce stavby ve fázi realizace výstavby a ve fázi po dokončení realizace projektu, spočívající především v řízení projektu, zajištěni technického dozoru, organizaci a administraci projektu, výkonu odběratelské kontroly a konečném vyhodnocení projektu. Součástí projektu bylo 13 ucelených částí díla v následujícím členění kanalizační soustavy města Brna: UČD 1.1 Rekonstrukce kmenové stoky A, Sokoiova - Dufkovo nábřeží UČD 1.2 Rekonstrukce kmenové stoky C, Karásek - Loučky UČD 1.3 Rekonstrukce kmenové stoky D, Auerswaldova - Kaloudova UČD 1.4 Rekonstrukce kmenové stoky E, Ráječek - drážní těleso UČD 2.1 Dostavba kmenové stoky A - OKI A, RN1A, Přízřenický jez UČD 2.2 Dostavba kmenové stoky A - OK2A a RN3A, Sokolova UČD 2.3 Dostavba kmenové stoky El. Makro - Ráječek UČD 2.4 Dostavba kmenové stoky El, Ráječek - Hájecká UČD 2.5 Dostavba kmenové stoky E, OK6E a RN6E, Hamry UČD 3.1 MČ Bohunice - rekonstmkce kanalizace UČD 4.1 MČ Tuřany - dostavba kanalizace UČD 4.2 MČ Žebětín - dostavba kanalizace UČD 4.3 MČ Ivanovice - dostavba kanalizace

List of services provided : 
Technical supervisor | 
Grants, financial analysis | 
Work safety coordinator
ČOV Trenčín Trenčianske vodarne a kanalizacie a.s.,Trenčín, slovenská republika 1 496 mio. CZK

vodovod dĺžky 26,6km vrátane 1189ks prípojok gravitační kanalizace délky 50,4km včetně 3120ks přípojek, 33ks čerpacích stanic, včetně 8,4km výtalčného mpotrubí, nová ČOV Ivanove (EO5200),intezifikace ČOV Trenčín - levý břeh (EO 57 000),ČOV Nové Město nad Váhom (EO 30 000),ČOV Trenčianská Teplá (EO 11 000),ČOV Trenčianske Stankovce (EO 10 000)

List of services provided : 
Technical supervisor
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy-II. Fáze Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s. 1 419 mio. CZK

"Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., jako dmhý člen Sdružení API - VRV, zajišťoval výkon funkce správce stavby ve fázi realizace a dokončení výstavby, spočívající především v řízení projektu, zajištění technického dozom, organizaci a administraci projektu, výkonu odběratelské kontroly a konečném vyhodnocení projektu Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace v délce 59,69 km, rekonstrukce kanalizace v délce 20,94 km a intenzifikace a rekonstrukce mechanicko-biologické ČOV na kapacitu 9 800 EO. Město Hanušovice: výstavba kanalizace v délce 9,04 km Město Loštice: výstavba kanalizace v délce 12,72 km, rekonstrukce kanalizace v délce 0,87 km . _ Město Mohelnice: rekonstrukce a intenzifikace mechanicko-biologické ČOV na kapacitu 9 800 EO, výstavba kanalizace v délce 13,16 km, rekonstrukce kanalizace v délce 4,39 km Město Šumperk: výstavba kanalizace v délce 2,01 km, rekonstukce kanalizace v délce 2,23 km Město Zábřeh: výstavba kanalizace v délce 22,76 km, rekonstrukce kanalizace v délce 13,44 km.

List of services provided : 
Technical supervisor | 
Grants, financial analysis | 
Work safety coordinator
Olomouc – rekonstrukce a dobudování stokové sítě – II. část Statutární město Olomouc 1 111 mio. CZK

Předmětem zakázky je činnost správce stavby na projektu. Projekt zahrnoval  realizaci 46,3 km kanalizační sítě (nově budovaných a rekonstruovaných), 13,4 km kanalizačních odboček, 17 čerpacích stanic, 1 železniční most ,1 silniční most, 1 retenční nádrž, 1,9 km přeložky toku, 1 dešťová zdrž včetně čerpací stanice.

List of services provided : 
Technical supervisor
Oravský region Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.Dolný Kubín, Slovenská republika 1 087 mio. CZK

Realizace: gravitační kanalizace délky 127,207km ,15ks čerpacích stanic,výtlační kanalizační potrubí délky 9,09km, intenzifikace komunálních ČOV Dolný Kubín (23000EO) a Nižná (26000)

List of services provided : 
Technical supervisor
Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 1 084 mio. CZK

Předmětem zakázky je činnost správce stavby na projektu, koordinátora BOZP a poskytnutí dotačních služeb. Projekt zahrnoval rekonstrukci a dostavbu kanalizačního systému ve městech Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí.

Projekt je rozdělen na 2 stavby: výstavba štoly a výstavba a rekonstrukce kanalizace.

Hlavní parametry projektu jsou: 18 km rekonstrukce kanalizace, 6 km nové kanalizace, 7 km rekonstrukce vodovodní sítě, zvýšení retenční kapacity vytvořené výstavbou štolového přivaděče pro převedení vod z povodí Jordánu a přetížené ČOV Klokoty na kapacitně volnou areálovou ČOV Tábor.

List of services provided : 
Technical supervisor | 
Grants, financial analysis | 
Work safety coordinator
Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy Město Dobřany 885 mio. CZK

Předmětem zakázky je činnost správce stavby na projektu. Projekt zahrnoval 8 lokalit mikroregionu Radbuza (Chotěšov, Holýšov, Stod, Líně-Zbůch, Dobřany, Horšovský Týn, Poběžovice a Bělá pod Radbuzou), ve kterých byla realizována rekonstrukce a dostavba veřejných kanalizací a intenzifikace, resp. rekonstrukce stávajících ČOV. Celková délka budované kanalizační sítě činí cca 55 km.

List of services provided : 
Technical supervisor
Bratislava - protipovodňová ochrana Slovenský vodohospodárský podnik š.p. 770 mio. CZK

Předmětem zakázky je činnost správce stavby na projektu. Projekt zahrnoval návrh a realizaci  protipovodňové ochrany na obou Březích Dunaje v Bratislavě a na přilehlé části řeky Moravy v 8 lokalitách. Dále projekt zahrnoval dodávku měřícího zařízení s plavidlem.

Cíklem opatření je zajistit ochranu na průtok Q1000 + 0,5 m, v místech mimo městské centrum na Q100 + 0,5 m.

Jedná se o zvýšení linie nábřeží vybudováním nových ochranných zídek převážně v kombinaci s nasazeným mobilním hrazením. Součástí je i levobřežní hráz odpadového kanálu pod VD Gabčíkovo podzemní těsnící stěnou s návodním těsněním fólií. V místech, kde to dovolují prostorové poměry, je ochrana zajišťována zemními hrázemi případně s mobilním hrazením. Ochrana je doplněná podzemními těsnícími stěnami.

Akce byla oceněna stavbou roku 2011 (SR) - cenou primátora hlavního města Slovenské rupubliky Bratislavy.

List of services provided : 
Technical supervisor
Cidlina (skupinový projekt ČOV a kanalizace) Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. Jičín 625 mio. CZK

"VRV a.s. zajišťoval výkon činnosti správce stavby při relizaci projektu včetně zpracování závěrečné zprávy pro objednatele. Projekt obsahpoval: Rekonstrukci ČOV Jičín a dostavbu kanalizace v Jičíně Rekonstrukci ČOV Lázně Bělohrad a dostavbu kanalizace v Lázních Bělohrad Výstavbu nové ČOV a kanalizační sítě v lokalitách: Pecka, Milletín, Ostroměř a Libáň. Investiční náklady činily 625 mil.Kč (bez DPH). Stavbu realizovala firma Geosan. Ukončení činnosti v roce 2010"

VRV a.s. zajišťoval výkon činnosti správce stavby při relizaci projektu včetně zpracování závěrečné zprávy pro objednatele.
Projekt obsahpoval:
Rekonstrukci ČOV Jičín a dostavbu kanalizace v Jičíně
Rekonstrukci ČOV Lázně Bělohrad a dostavbu kanalizace v Lázních Bělohrad
Výstavbu nové ČOV a kanalizační sítě v lokalitách: Pecka, Milletín, Ostroměř a Libáň.
Investiční náklady činily 625 mil.Kč (bez DPH). Stavbu realizovala firma Geosan.                    Ukončení činnosti v roce 2010
List of services provided : 
Technical supervisor
Vodohospodářské investice města Úvaly Město Úvaly 600 mio. CZK

Příprava a realizace vodohospodářských investic města Úvaly.

Jedná se o dostavbu ČOV Úvaly, dobudování a rekonstrukci kanalizace, dobudování a rekonstrukci vodovodu, přivaděče a vodojemů.

 

Poskytnuté služby jsou komplexní, zahrnují především poradenství pro investora při koordinaci a řízení vodohospodářských investic. Dále zahrnují zpracování projektových dokumentací ve všech stupních přípravy, inženýring, TDI, zpracování žádostí o dotace z OPŽP, MZe a Středočeského kraje, organizace výběrových řízení, výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v koncesním řízení, následující poradenství při provozování a další.

List of services provided : 
Project management | 
Engineering | 
Technical supervisor | 
Tender organization | 
Grants, financial analysis | 
Work safety coordinator | 
Legal services | 
Concession, operating | 
Water design | 
Mathematical modelling
Znojmo rekonstrukce kanalizace Vodovody a kanalizace Znojemsko 586 mio. CZK

Předmětem zakázky je činnost správce stavby na projektu. Projekt zahrnoval rekonstrukci kanalizace ve městě, v celkové délce 25 km, z nichž se 4 km provádělo bezvýkopovými technologiemi (ražba, vločkování, zednický způsob), zbytek v otevřené rýze. Součástí stavby byly rekonstrukce stávajících odlehčovacích komor, výustních objektů a vystavba 2ks dešťových zdrží.

Akce byla oceněna Vodohospodářskou stavbou roku 2007.

List of services provided : 
Technical supervisor
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - I.fáze Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 560 mio. CZK

Předmětem zakázky je činnost správce stavby na projektu. Projekt zahrnoval rekonstrukci kanalizační sítě  a výstavba dešťových zdrží v Šumperku, výstavba kanalizace v obcích  Vikýřovice a Sobotín, ve Starém Městě byla provedena rekonstrukce ČOV a dostavba stokové sítě. V rámci projektu se vybudovalo a zrekonstruovalo cca 27,7km stok, 2 čerpací stanice, 5 dešťových zdrží (kapacita cca 9700 m3) a rekonstruovaly se 2 ČOV.

 

Akce byla oceněna Vodohospodářskou stavbou roku 2008.

List of services provided : 
Technical supervisor | 
Grants, financial analysis
ČOV Vrakuňa v Bratislavě Bratislavská vodárenská společnost a.s., Bratislava, Slovenská republika 556 mio. CZK

Modernizace a intenzifikace biologického stupně a související mechanické čištění pro 460 000 EO v Bratislavě.

List of services provided : 
Technical supervisor
Chebsko - environmentální opatření CHEVAK a.s. 554 mio. CZK

Společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zajiťoval na projektu výkon funkce Správce stavby v rozsahu stanoveném FIDIC (Red Book), požadavků směrnic EÚ a národních úřadů (MMR, MŽP, SFŽP-OPŽP) pro řádnou realizaci projektu. VRV a.s. byl vedoucím sdružení s firmou INVESTON s.r.o. a v plnění správce stavby na uvedeném projektu byly zahrnuty mj. tyto hlavní činnosti jako vedení projektu od zahájení stavby, technický dozor, technické a finanční poradenství, vč. mj. řízení projektu, odborného posouzení PD, kontroly dodržování podmínek vydaných rozhodnutí, zajišťování změnových řízení a s tím souvisejících činností vč. doporučení objednateli, kontroly oceňovacích dokladů, poskytování odborných konzultací objednateli i dalším dotčeným subjektům. Projekt sestával ze 3 samostatných steveb - rintenzifikace ČOV Cheb, intenzifikace ČOV Mariánské Lázně a výstavba kanalizace Švédský Vrch. Intenzifikace ČOV Cheb (na 65 000 EO) zahrnovala kompletní modernizaci biolog.stupně, výstavbu nových dosaz.nádrží a dešťové zdrže, vč. nové kalové koncovky. Intenzifikace ČOV Mariánské Lázně (16 800 EO) zahrnovala úpravy v hrubém předčištění, chemickém a kalovém hospodářství. Výstavbu kanalizace v městké části Chebu - Švédský vrch v délce 2185 m.

List of services provided : 
Technical supervisor | 
Grants, financial analysis
Monitorování a hodnocení hydrosféry v ČR Český hydrometeorologický ústav 530 mio. CZK

Činnost supervizora - správce stavby pro projekt financovaný z Fondu soudržnosti.

List of services provided : 
Technical supervisor
Kutnohorsko Čáslavsko Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. 523 mio. CZK

"Firma VRV a.s. zpracovala žádost o podporu z OPŽP a zajišťovala její administraci až do vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory v 10/2012. VRV a.s. jako vedoucí sdružení vykonával funkci správce stavby ve sdružení s firmou VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. v tomto rozsahu: - výkon správce stavby před započetím výstavby, v průběhu výstavby a po dokončení stavby - administrace dotace z OPŽP - výkon funkce koordinátora BOZP Akce byla spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) Jedná se o skupinový projekt, který zahrnoval intenzifikaci a rekonstrukci dvou centrálních ČOV v městech Kutná Hora a Čáslav a výstavbu nové kanalizace v celkové délce 14,21 km ve městech Kutná Hora, Uhlířské Janovice, Zruč nad Sázavou a Sázava. Kutná Hora: intenzifikace a rekonstrukce ČOV na kapacitu 36 000 EO, výstavba kanalizace v délce 7,17 km Čáslav: intenzifikace a rekonstrukce ČOV na kapacitu 15 000 EO, Uhlířské Janovice: výstavba kanalizace v délce 0,92 km, Zruč nad Sázavou: výstavba a rekonstrukce kanalizace v délce 5,56 km, Sázava: výstavba nové kanalizace v délce 0,77 km, "

List of services provided : 
Technical supervisor | 
Tender organization | 
Grants, financial analysis | 
Legal services
Monitoring a rekonstrukce pozorovací sítě ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 509 mio. CZK

V souvislosti s novými požadavky na sledování hydrosféry, dané zejména Rámcovou směrnicí 2000/60/ES, bylo pro Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zajištěno prověření stávajících objektů celoplošných pozorovacích sítí podzemních vod (vrty, prameny - cca 2 000 objektů) a povrchových vod (limnigrafické stanice), na jehož výsledky navázala inženýrská příprava vč. majetkoprávního vypořádání a následně i rekonstrukce a doplnění potřebných objektů i jejich měřících a komunikačních zařízení. Vlastní rekonstrukce sítí proběhla v letech 2005 – 2008 v rámci projektu „Monitorování a hodnocení hydrosféry v souladu se směrnicemi o životním prostředí v ČR“ s celkovými náklady přes 509 mil. Kč. Součástí projektu bylo i potřebné dovybavení ČHMÚ měřící a výpočetní technikou. Při realizaci projektu společnost VRV působila jako generální zmocněnec ČHMÚ, což zahrnovalo komplexní řízení, sledování a dokumentování průběhu projektu, výkon technického dozoru na jednotlivých stavbách vč. zajištění jejich kolaudací a zpracování závěrečné zprávy pro Evropskou komisi.

Vedle tohoto rozsáhlého projektu průběžně probíhá udržování sítě pro pozorování povrchových vod a její doplňování o další potřebné objekty, což představuje zajištění projektové a inženýrské přípravy i dozoru při jejich realizaci.

List of services provided : 
Project management | 
Engineering | 
Technical supervisor | 
Legal services | 
Consultancy
Morava, Olomouc – I.etapa Povodí Moravy, s.p. 500 mio. CZK

Předmětem zakaázky je výkon Správce stavby dle FIDIC. Cílem stavby je zabránit či v maximální míře omezit škody vznikající při povodňových záplavách v městě Olomouc.

Projekt zahrnoval výstavbu obtokového kanálu o délce 520 m s maximální kapacitou 180 m3/s, který tak zvýší celkový průtok v tomto úseku na 650 m3/s. Součástí koryta kanálu o šířce 12 m byl i nový jezový objekt.

Pro zajištění migrace ryb byl realizován v prostoru nového jezu i rybochod. Součástí investice byla výstavba dvou nových mostů a komunikací včetně 2 kruhových křižovatek.

Akce byla oceněna Vodohospodářskou stavbou roku 2007.

List of services provided : 
Technical supervisor
VWS Memsep - Elektrárna Ledvice VWS MEMSEP s.r.o. 500 mio. CZK

Výkon funkce SITE MANAGERA na projekt OB11 - CHÚV - Elektrárna Ledvice Činnost obsahovala: Odbornou a technickou pomoc při přípravě projektu, výkon technického dozoru nad realizací stavby

List of services provided : 
Project management | 
Technical supervisor | 
Consultancy
Čistá horní Úpa VaK Trutnov, a. s. 463 mio. CZK

"Předmětem činnosti byly služby správce stavby jako generálního zmocněnce objednatele zastupujícího zájmy objednatele vůči zhotoviteli a dalším subjektům za účelem řádné realizace projektu podle pravidle FIDIC Red BOOK a požadavků a směrnic FS a národních orgánů ČR, jejichž prostřednictvím byla poskytnuta finanční výpomoc (MMR. MŽp, SFŽP, MF). Projekt zahrnoval opravu a dostavbu kanalizace a dále intenzifikaci ČOV v Bohuslavicích. Projekt zahrnoval: 1. Realizační celek:Oprava a dostavba kanalizace v Trutnově, Mladých Bukách, Svobodě nad Úpou, Janských Lázních a Horním Maršově. 2. Realizační celek: Intenzifikace Čistírny odpadních vod v Bohuslavicích Ukončení činnosti 02/2010"

List of services provided : 
Technical supervisor | 
Grants, financial analysis
Rekonstrukce Pavilonu XI v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice 463 mio. CZK

Předmětem zakázky je výkon technického dozoru investora na projektu. Projekt zahrnoval celkovou stavebně-technologickou rekonstrukci jednoho pavilonu s vytvořením nového pracoviště magnetické rezonance a multifunkčního operačního sálu

List of services provided : 
Technical supervisor
Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 456 mio. CZK

Výkon Správce stavby dle FIDIC. Předmětem projektu byla výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod ve městech Kojetín, Hranice, Přerov a Lipník na Bečvou.

List of services provided : 
Technical supervisor
Rekonstrukce a výstavba kanalizační sítě v okrese Vyškov Vodovody a kanalizace Vyškov a.s. 436 mio. CZK

Předmětem zakázky je činnost správce stavby na projektu. Projekt byl realizován v pěti lokalitách Rousínov - rekonstrukce a výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV, Slavkov u Brna - intenzifikace ČOV, Bučovice - rekonstukce a výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV, Vyškov - rekonstrukce a výstavba kanalizace, Hrušky - rekonstrukce a výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV.
V rámci projektu byly rekonstruovány 4 ČOV, postaveno 11 čerpacích stanic a 19,91 km kanalizace, 5,83 km stávající kanalizace bylo rekonstruováno.

List of services provided : 
Technical supervisor
Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 436 mio. CZK

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zajišťoval jako vedoucí člen sdružení VRV - API - Eurovision investorsko inženýrské činnosti spojené s přípravou a realizací stavby a služby koordinátora BOZP a finančního manažera včetně administrace projektu v prostředí Bene-Fill.Projekt spočíval v doplnění technologie a rekonstrukce úpravny vody Mostiště (za provozu), rekonstrukce vodovodního přivaděče ŮV Mostiště - VDJ Vídeň a propojení výtlačných řadů ÚV Mostiětě - VDJ Vídeň a ŮV Mostiětě - VDJ Cyrilov. Kapacita ÚV 200 l/s.

List of services provided : 
Technical supervisor
Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v okrese Vyškov Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 425 mio. CZK

Výkon Správce stavby dle FIDIC. V rámci projektu byly rekonstruovány čtyři ČOV, v Rousínově, Slavkově u Brna, Bučovicích a Hruškách. Dále bylo postaveno 11 čerpacích stanic 20 km nové kanalizace a rekonstruováno 6 km stávající kanalizace v dalších šesti obcích.

List of services provided : 
Technical supervisor
Obnova Rybníka Jordán v Táboře  Město Tábor 385 mio. CZK

Předmětem zakázky byla činnost správce stavby , technického dozoru a řízení stavby v souladu s požadavky Operačního programu Životní prostředí. Součástí zakázky bylo i zajištění výkonu služeb koordinátora BOZP. Technické parametry stavby : odtěžení cca 260 000 m3 sedimentu ze dna nádrže a úprava dna nádrže, výstavba přívodní tlakové štoly a odpadní štoly pod tělesem hráze v celkové délce 208 m. Výstavba vtokového objektu a objektu uzávěrů. Jako související práce byla provedena i stabilizace návodního svahu tělesa hráze rybníka Jordán, jejíž hlavní parametry jsou ; šířka hráze v koruně 9,7 m, déika hráze v koruně vč. bezpečnostního přelivu 283 m, max. výška hráze nad terénem 20 m. Činnost správce stavby při realizaci projektu financovaného za podpory EU v rámci OPŽP zahrnovala ; - výkon technického dozoru při realizaci a ukončení projektu - řízení výstavby v souladu s podmínkami OPŽP a smlouvou uzavřenou se zhotovitelem - přípravu a organizační zajištěni přejímacích řízení ukončených častí stavby - zajištěni kolaudačních souhlasů k uvedení díla do provozu - zajištěni podkladů pro závěrečné vyúčtování stavby - sledováni odstraňování vad a nedodělků z přejímacích řízeni - účast na zkušebním provozu - výkon služeb koordinátora BOZP na staveništi - vypracování měsíčních zpráv o postupu stavby a závěrečné zprávy

List of services provided : 
Technical supervisor | 
Work safety coordinator
Přerov-výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic Vodovody a kanalizace Přerov a.s. 385 mio. CZK

VRV a.s. vykonávala služby správce stavby na projektu, který byl financován z OPŽP. Činnost správce stavby zahrnovala vedení projektu, koordinace činnost expertů, výkon technického dozoru od zahájeni stavby do úplného ukončeni stavebních i montážních prací, organizační zajištěni a vedeni kontrolních dnů stavby, organizaci přejimacího řízeni dokončené stavby, kolaudace, odstranění nedodělků a závěrečnou zprávu správce stavy. VRV experti: vedoucí týmu, asistentka, koordinace BOZP, ochrana ŽP, řízení kvality, finanční řízeni, geolog, báňský expert, 5x stavební dozor). Ostatní pozice zajišťoval Centroprojekt Group. Cílem projektu byla dostavba kmenových stok N a A-1, čímž bylo sníženo znečištěni řeky Bečvy z kanalizační sítě za dešťových události. Projekt řešil rovněž napojeni místních části Dluhonice a Kozlovice na městskou ČOV v Henčiově. Nově budované kanalizační sběrače - celkem 5.881,74 m UČ5 - Dluhonice - 455,26 m - profily DN 160 - DN 300 UČ6 - Kozlovice - 5.426,48 m - profily DN 200 - DN 800 Rekonstruovaná kanalizační sít-celkem 3.995,67 m UČ1 - 1.053,31 m - profily DN 300 - DN 1200 UČ2 - 92,40 m - profily DN 400 - DN 1200 UČ3 - 2.774,05 m - profily DN 400 - DN 2400 UČ4 - 75,91 m - profily DN 400 - DN 3000 Nově budované retenční nádrže: UČ2 - RN - OK1 Na - objem 1.500 m3 (pravý břeh) UČ4 - RN - OKI A-1-1 - objem 3.000 m3 (levý břeh)

List of services provided : 
Technical supervisor | 
Grants, financial analysis | 
Work safety coordinator
Strakonice - intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace Město Strakonice 288 mio. CZK

Předmětem zakázky je činnost správce stavby na projektu. Projekt zahrnoval intenzifikaci stávající komunální ČOV o kapacitě 75 000 EO (15 000 m3/den) a výstavbu a rekonstrukci kanalizace. Doplnění kanalizace ve stávající lokalitě pro napojení Dražejove, v délce 0,4 km, sběrač E - zkapacitnění a prodloužení, rekonstrukce shybky pod Otavou, sběrač Radošovice pro napojení obce stokovou síť Strakonic, v délce cca 1,4 km.

List of services provided : 
Technical supervisor | 
Grants, financial analysis
ČOV Tatenice a kanalizace v obcích Tatenice, Krasíkov, Koruna a Třebařov Svazek kanalizace Třebařov 255 mio. CZK

"Činnost VRV a.s. na stavbě zahrnovala služby technického dozoru stavby v průběhu realizace stavby, cenovou a věcnou kontrolu včetně organizačního zajištění přejímacího řízeni a spolupráci při zajišťováni kolaudačních souhlasů. Předmětem stavby byla výstavba splaškové kanalizace v obcích Tatenice, Krasikov, Koruna a Třebařov a výstavba nové ČOV v Tatenicich. Celkově bylo vybudováno 24,7 km gravitační kanalizace, 723 m výtlačných řadů, 3267 m odbočeni pro domovní přípojky a 2 čerpací stanice. Součásti akce byla realizace nové čistírny odpadních vod s návrhovou kapacitou 2250 EO. Projekt ukončen 12/2015"

List of services provided : 
Technical supervisor
Úpravna vody Plav - doplnění technologie Jihočeský vodárenský svaz 252 mio. CZK

Činnost VRV a.s. zahrnovala výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi (fáze realizace) od zahájeni stavby do úplného ukončeni stavebních prací, organizační zajištění kontrolních dnů stavby, účast na přejímacím řízeni dokončené stavby, účast na kolaudačním řízeni, včetně účasti na zajišťování podmínek pro vydáni kolaudačního souhlasu a ostatní činnosti ve smyslu mandátní smlouvy. Projekt představoval úplnou rekonstrukci 10 pískových filtrů, rekonstrukci 13 usazovacích nádrži (vč.doplněni technologie pro odsávání kalu, pomalé i rychlé míchání), výměnu 3ks vertikálních čerpadel v budově čerpací stanice, dobudování 3.stupně čištění (5ks nových žibt. nádrži filtrů GAU, vč. technologie), úpravy elektro a ASŘTP. Výstavba probíhala za plného provozu ÚV Plav (zásobování pitnou vodou cca 300.000 EO), výkon úpravny vody se 3-mi stupni čištěni 9001/s.

List of services provided : 
Technical supervisor | 
Work safety coordinator
Skupinový vodovod Benešov - Sedlčany, výstavba vodovodu Vodovodní přivaděč Javorník - Benešov, dobrovolný svazek obcí 249 mio. CZK

Pracovníci VRV a.s.zajišťovali technický dozor investora při přípravě, realizaci a dokončení stavby, funkci koordinátor BOZP při přípravě a realizaci stavby, admistraci dotace, poskytnuté z OPŽP a dále IČ v průběhu realizace (změna stavby před dokončením, dodatečné stavební povolení) zajištěni vydání kolaudačních souhlasů. Předmětem projektu byla realizace vodního díla a to přiváděcího vodovodního řadu ze štoly Javorník do vodojemu Šiberna v délce 14 653m v profilu DN 500 TLT z toho 295 m (OC) vč. shybky pod řekou Sázava, dále HD-PE De 250 v délce 448m, PE De 160 v délce 1020m, PE DN80 (100) v délce 38m, přepojení 20 ks domovních přípojek, výstavby zemního vodojemu 2x2500m2, odpadního potrubí z vodojemu PP DN500 (DN 600) v délce 341 + 77 m a přípojek nn. Součástí stavby bylo strojně technologické vystrojeni vodojemu Dub, štoly Javorník a vodojemu Podmračí (včetně čerpací stanice Q=10-240 l/s, H = 125 m).

List of services provided : 
Engineering | 
Technical supervisor | 
Grants, financial analysis | 
Work safety coordinator | 
Legal services
Rekonstrukce kanalizace Žďár nad Sázavou Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 227 mio. CZK

Předmětem zakázky je činnost správce stavby na projektu. Projekt zahrnoval realizaci rekonstrukci hlavního sběrače, jak v otevřeném výkopu s použitím klasických materiálů, tak s použitím bezvýkopových technologií s použitím zatahovaného rukávce. Odlehčovače byly nahrazeny vybudováním tří dešťových zdrží vybudovaných jako podzemní nádrže. Součástí projektu byla i rekonstrukce kanalizace na sídlišti Žďár nad Sázavou (tzv. Stalingrad) včetně veřejných částí domovních přípojek a přípojek uličních vpustí v celkové délce 16,9 km. Součástí projektu byl také drenážní systém pro trvalé snížení hladiny podzemních vod.

List of services provided : 
Technical supervisor
Zlepšení VH infrastruktury města Benešov Město Benešov 203 mio. CZK

Jednalo se především o dostavbu splaškové kanalizace odvádějící splašky na ČOV, rekonstrukci ČOV, spočívající ve výstavbě dosazovacích a retenčních nádrží, uskladňovací nádrže.

List of services provided : 
Engineering | 
Technical supervisor | 
Grants, financial analysis | 
Work safety coordinator | 
Concession, operating
Zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou Svazek obcí VOK Mníšek pod Brdy 195 mio. CZK

x

List of services provided : 
Engineering | 
Technical supervisor | 
Grants, financial analysis | 
Work safety coordinator | 
Legal services | 
Concession, operating
Třebíčsko-vodohospodářská infrastruktura Vodovody a kanalizace Třebíč 192 mio. CZK

VRV a.s. vykonávala investorsko - inženýrskou činnost na projektu, který byl financován z OPŽP. Činnost VRV a.s. zahrnovala výkon technického dozoru a koordinátora BOZP od zahájení stavby do úplného ukončení stavebních i montážních prací, organizační zajištění a vedení kontrolních dnů stavby, organizaci přejímacího řízení dokončené stavby a dále zajištění kolaudačního souhlasu pro provedenou stavbu. Projekt představoval novostavbu a rekonstrukci kanalizačních sítí v částech obcí Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Moravské Budějovice, Moravský Krumlov, Náměšť nad Oslavou a Jemnice. Stavba zahrnovala potrubní trasy uličních stok včetně objektů na kanalizační síti, protlaky na kanalizaci, kanalizační odbočky, zrušení stávajícíoh souběžných stok, přeložky inženýrských sítí, opravy a uvedení do původního stavu stavbou dotčených komunikaci a zpevněných ploch. Celková délka nově vybudované kanalizační sítě je 13,098 km, z toho délka kanalizačních řadů činí 9,808 km.

List of services provided : 
Technical supervisor | 
Grants, financial analysis | 
Work safety coordinator
Zajištění standardů EU ve Vodárenské soustavě Jižní Čechy Jihočeský vodárenský svaz 180 mio. CZK

Předmětem zakázky je činnost správce stavby na projektu. Projekt zahrnoval zabezpečení jakosti vody, během její dopravy dálkovými přivaděči bezvýkopovými technologiemi (cementace vložených rukávců) v celkové délce 42,6 km, rekonstrukce ÚV Prav (sanace usazovacích nádrží, doplnění vápenného hospodářství, doplnění kalového hospodářství).

List of services provided : 
Technical supervisor
ČOV a kanalizace Konice Město Konice 174 mio. CZK

Zpracování žádosti o podporu z OPŽP, výkon technického dozoru investora. Předmětem projektu byla výstavba kanalizace a ČOV ve městě Konice v Olomouckém kraji. Kanalizace byla navržena jako jednotná pro odvod jak odpadních, tak i dešťových vod.V některých částech města bude systém oddílné kanalizace, a to v lokalitách, kde se musí odpadní vody přečerpávat a v místech, kde je stávající kanalizace na odvod dešťových vod. Celkově bylo vybudováno 15 km jednotné a splaškové kanalizace DN 100 – 500 mm. ČOV byla navržena pro 2 300 ekvivalentních obyvatel. ČOV zajistí čištění odpadních vod na nejvyšší technologické úrovni.Všechny technologické linky ČOV jsou plně automatické.

List of services provided : 
Technical supervisor | 
Grants, financial analysis
Protipovodňová opatření na Litavce - úsek Králův Dvůr Povodí Vltavy, státní podnik 128 mio. CZK

x

List of services provided : 
Technical supervisor
Splašková kanalizace a ČOV Březová nad Svitavou Město Březová nad Svitavou 121 mio. CZK

VRV a.s. zpracovávala žádost o podporu z OPŽP a zajišťovala její administraci až do vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory v 12/2011. Dále VRV a.s. vykonávala služby technického dozoru investora na projektu, který byl financován z OPŽP včetně kompletní administrace projektu v prostředí Bene-fill. Činnost VRV a.s. zahrnovala vedení projektu a výkon technického dozoru a koordinátora BOZP od zahájení stavby do úplného ukončení stavebních i montážních prací, organizační zajištění a vedení kontrolních dnů stavby, organizaci přejímacího řízení dokončené stavby, kolaudace a dále zajištění závěrečného vyhodnocení projektu v 06/2016. Celkové rozsah stavby: IO 02a – Kanalizační síť gravitační kanalizace o celkové délce 5.150,0 m. IO 02b Kanalizační síť tlakové kanalizace o celkové délce 8.767,80 m. IO 02 a Kanalizační síť gravitační kanalizace – kanalizační přípojky 1.316,60 m. Přeložka dešťové kanalizace DN 500 o celkové délce 91,20 m. Domovní čerpací stanice 157 kusů. ČOV o kapacitě 2024 EO s technologií mechanického předčištění a aerobní stabilizace s předřazenou denitrifikací, 2x společná ČS s výtlakem. Celková délka nově vybudované kanalizační sítě 15.234,40 m, z toho délka kanalizačních řadů činí 13.917,80 m. Činnost ukončena v 06/2016 (viz referenční list podepsaný zástupcem města).

List of services provided : 
Technical supervisor | 
Grants, financial analysis | 
Work safety coordinator
ČOV Třeboň Město Třeboň 120 mio. CZK

Zpracování zádosti po podporu z OPŽP pro projekt ČOV Třeboň, Kanalizace Branná a Park Lázní Berta. Zajištění technického dozoru stavby a zároveň činnosti koordinátora BOZP na staveništi při výstavbě ČOV Třeboň.

List of services provided : 
Technical supervisor | 
Grants, financial analysis | 
Work safety coordinator
Bílina - Všechlapy rekonstrukce přivaděče Severočeská vodárenská společnost a.s. 97 mio. CZK

Účelem navrhované stavby vodovodu je zajistit zlepšení zásobování pitnou vodou pro obyvatele zásobených ze Severočeské vodárenské soustavy, dodávající pitnou vodu převážně z ÚV Hradiště. Vodovodní přivaděč byl postaven v 60 a 70 letech 20 století oceli. Řad je na hranici životnosti, vykazuje vnitřní, povrchovou a bodovou korozi. Řešený úsek rekonstrukce potrubí je v úseku ČS Všechlapy – AŠ Chudeřice. Úsek byl vystaven v roce 1974 a je z oceli DN500. Trasa potrubí křižuje několik katastrálních území a to: Všechlapy u Zabrušan, Zabrušany, Křemýž, k.ú. Hostomice nad Bílinou, Želénky, Chotějovice, Chudeřice u Bíliny. Dále stavba křižuje vodní toky, komunikace I, II, III třídy a kolejové vlečky.

List of services provided : 
Technical supervisor | 
Water design
Terezín - obnova kanalizačního systému po povodních 2013 - hlavní stoky Severočeská vodárenská společnost a.s. 92 mio. CZK

VRV a.s. zajišťovala výkon technického dozoru objednatele a ostatní služby spojené s realizací, dokončením a věcným i finančním vypořádáním akce, dále výkon činnosti koordinátora BOZP, administraci a kontrola čerpání dotace, vyhotovení dokumentace ZVA pro MZe. Předmět stavby - Rekonstrukce historické kanalizační sítě na území Velké pevnosti Terezín - nemovitá kulturní památka. Stavba dotovaná z MZe - Povodňové škody po povodních 2013.

List of services provided : 
Technical supervisor
Vysoký Chlumec, kanalizace s ČOV obec Vysoký Chlumec 80 mio. CZK

Výkon TDI na základě uzavřené Příkazní smlouvy.Předmětem projektu byla výstavba splaškové tlakové kaalizace a ČOV . Celkem bylo uloženo 7,632 km hlavních kanalizačních řadů ( profily D 63,D90 a D100) a 3,631 km podružných řadů ( profil D40 a D60).Návrhová kapacita rekonstrované ČOV je 1200 EO.

List of services provided : 
Technical supervisor
Zkapacitnění toku Blanice přírodě blízkých způsobem v intravilánu města Vlašim Povodí Vltavy, státní podnik 61 mio. CZK

VRV a.s. zajišťovala výkon technického dozoru objednatele a ostatní inženýrské činnosti spojené s realizací projektu. Předmětem projektu byla realizace protpovodňových opatření na vodním toku Blanice včetně dovybavení stávajcícíh jezů o rybí přechody.

List of services provided : 
Technical supervisor
Intenzifikace ČOV Újezd u Brna Město Újezd u Brna 39 mio. CZK

Výkon technického dozoru investora. Předmětem projektu bylo rozšíření a modernizace technologicky nevyhovující ČOV ve městě Újezd u Brna v Jihomoravském kraji. Modernizovaná ČOV byla navržena jako mechanicko-biologická se systémem oběhové aktivace s nitrifikací a denitrifikací pro 2 300 ekvivalentních obyvatel. Modernizovaná ČOV zajistí čištění odpadních vod na nejvyšší technologické úrovni.Všechny technologické linky ČOV jsou plně automatické.

List of services provided : 
Technical supervisor
Vodovod Region Jih - III. etapa, 1. část Obec Mukařov 38 mio. CZK

x

List of services provided : 
Technical supervisor | 
Grants, financial analysis | 
Work safety coordinator
Regenerace sídliště Máj 06 Č. Budějovice,úsek 06-východ Statutární město České Budějovice 25 mio. CZK

Činnost VRV a.s. zahrnovala inženýrskou činnost spočívající ve výkonu technického dozoru stavby investora po dobu realizace díla, zajištění vydání kolaudačních souhlasů pro části díla, uvedení díla do provozu bez vad a nedodělků a spolupráce při zajištění podmínek a podkladů pro závěrečné hodnocení dotačního titulu fondu EU ROP Jihozápad.Předmětem projektu byla kompletní výměna povrchů ploch komunikaci, chodníků a cyklostezky, vč. rozšíření ploch chodníků a parkovišť na ploše 23101 m2; regenerace sadových úprav (zatravnění, křoviny, záhony) na ploše 10585 m2; výsadba 172 ks stromů; oplocení a pokládka pryžové dlažby dětského hřiště na ploše 233 m2; doplnění rozvodů a sloupů VO v délce 1245 m; dopravní značení a ochrana stávajících inž. sítí v celé dotčené lokalitě.

List of services provided : 
Engineering | 
Technical supervisor
Multifunkční dům Litvínovice Obec Litvínovice 23 mio. CZK

Činnost VRV, a.s. zahrnovala výkon činnosti technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora BOZP od zahájeni stavby do úplného ukončeni stavebních prací, organizační zajištěni kontrolních dnů stavby, účast na přejímacím řízení dokončené stavby, závěrečné prohlídce stavby pořádané stavebním úřadem a ostatní činnosti ve smyslu příkazní smlouvy. Předmětem činnosti jsou služby - výkon technického dozoru stavebníka, vč. zajištění činnosti koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č.309/2006 Sb. Projekt představuje novostavbu multifunkčniho domu (obední úřad, knihovna, mateřská školka, požární zbrojnice a společenský sál) o půdorysných rozměrech 18,5 x 39,8 m a třech nadzemních podlažích.

List of services provided : 
Technical supervisor
Výstravba a stavební rekonstrukce limnigrafů Český hydrometeorologický ústav 4 mio. CZK

VRV a.s. zajišťoval projektovou dokumentaci, geodetické práce, inženýring, technický dozor, uzavření smluv s vlastníky stavbou dotčených pozemků vč. vkladu do Katastru nemovitostí.Předmětem zakázky byla rekonstrukce stávajících a výstavba nových limnigrafických stanic a měrných objektů na prameništích podzemních vod LMG: Kostelec nad Labem. Slaná, Jizerka, Světlá nad Sázavou. Nespeky, Mladá Boleslav, Košátky, Litoměřice Prameniště: Lukov, Radvánov, Český Dub, Mezilesí.

List of services provided : 
Engineering | 
Technical supervisor
Rekonstrukce zimního stadionu v Ledči nad Sázavou Město Ledeč nad Sázavou unlisted

Technický dozor investora pro stavbu sportovního centra - zimního stadionu Ledeč nad Sázavou.

List of services provided : 
Technical supervisor
english version
English version
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Prague 5 - Smíchov, Phone: +420 257 110 111,
Fax: +420 257 322 121, E-mail: vrv@vrv.cz, Company is registered by
Commercial register conducted by Municipal Court in Prague, section B, file 1930.